WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Komisja Polityki Gospodarczej

Wskazuje m.in. kierunki rozwoju powiatu i określa ramy polityki regionalnej, ocenia stan utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustala kierunki gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziała z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych, w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocenia stan i oznakowanie dróg powiatowych, zajmuje się ochroną środowiska przyrody i gospodarką wodną, współdziała z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz zajmuje sie ochroną przeciwpowodziową i przeciwpoożarową.

1. Norbert Halupczok przewodniczący
2. Antoni Gryc zastępca przewodniczącego
3. Alicja Trychan członek komisji
4. Przemysław Kubów członek komisji
5. Konrad Dendera członek komisji