WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Komisja Polityki Gospodarczej

Wskazuje m.in. kierunki rozwoju powiatu i określa ramy polityki regionalnej, ocenia stan utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustala kierunki gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziała z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych, w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocenia stan i oznakowanie dróg powiatowych, zajmuje się ochroną środowiska przyrody i gospodarką wodną, współdziała z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz zajmuje sie ochroną przeciwpowodziową i przeciwpoożarową.

1. Norbert Halupczok przewodniczący
2. Antoni Gryc zastępca przewodniczącego
3. Alicja Trychan członek komisji
4. Przemysław Kubów członek komisji
5. Konrad Dendera członek komisji