×
×

Komisja Polityki Gospodarczej

Wskazuje m.in. kierunki rozwoju powiatu i określa ramy polityki regionalnej, ocenia stan utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustala kierunki gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziała z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych, w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocenia stan i oznakowanie dróg powiatowych, zajmuje się ochroną środowiska przyrody i gospodarką wodną, współdziała z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz zajmuje sie ochroną przeciwpowodziową i przeciwpoożarową.

1. Norbert Halupczok przewodniczący
2. Antoni Gryc zastępca przewodniczącego
3. Alicja Trychan członek komisji
4. Przemysław Kubów członek komisji
5. Konrad Dendera członek komisji