WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Komisja Polityki Społecznej

Kształtuje politykę oświatową lokalnej wspólnoty samorządowej, ocenia funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych administrowanych przez powiat, inspiruje kierunki rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promuje powiat, zajmuje się ochroną zdrowia, ustala kierunki działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, współdziała z organizacjami pozarządowymi, ocenia działalności w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustala kierunki w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje ocen i ustala kierunki działań związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocenia działania i ustala kierunki działań w sprawie ochrony praw konsumenta.

1. Zofia Kotońska przewodniczący
2. Monika Wittek zastępca przewodniczącego
3. Henryk Zapiór członek komisji
4. Piotr Szafrański członek komisji
5. Helena Wojtasik członek komisji