×
×

Dziedzictwo kulturowe powiatu opolskiego

KSIĄŻKA 1.jpeg

Drodzy Czytelnicy

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”

Tadeusz Kotarbiński

Śląsk Opolski, a w nim powiat opolski, jest zróżnicowanym etnicznie,  barwnym a przez to interesującym tyglem kulturowym. Tu swoje ślady zostawiali mieszkańcy tej ziemi:  Łużyczanie, Polacy, Czesi, Niemcy,  Francuzi, a w wyniku kolonizacji nawet  Flamandowie i Walonowie.   Ślady przenikania się tych kultur znalazły odbicie w architekturze, rzemiośle, obrzędach i folklorze.

Karty tej książki nie pomieszczą całego bogactwa skarbów naszej małej cywilizacji  – zamków, pałaców, kościołów, kapliczek, przydrożnych krzyży, nekropolii, parków dworskich, arboretów, mostów, pamiątek industrializacji czy niematerialnych pamiątek werbalnych. Po głębokiej analizie wybraliśmy te, które pomogą Państwu w zrozumieniu skomplikowanych układów politycznych i zmiennych losów naszego regionu. Te, które stanowią podstawę naszej śląskiej tożsamości,  ale i są pomocne w wyznaczeniu  granic odrębności kulturowej.  Pamiętamy  jednak o wszystkich, bo każdy  z nich, jest niecodzienną kroniką, apokryfem ludzkiego losu.

Szanowni Państwo

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce niech stanie się zachętą do odwiedzenia naszego pięknego i bogatego kulturowo powiatu. Niech rozbudzi wyobraźnię i ciekawość,  tolerancję i szacunek dla pamiątek. Ratując naszą przeszłość, ratujemy samych siebie  i otwieramy drzwi do przyszłości naszym dzieciom.

Zapraszam
HENRYK LAKWA
STAROSTA OPOLSKI

 

Fragment pochodzi ze wstępu do książki: "Dziedzictwo kulturowe powiatu opolskiego" wydanej, jako projekt promocyjny powiatu opolskiego.