×
×

Program DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW

21.12.2010 r. Powiat Opolski przystąpił do Programu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Celem przystąpienia do projektu jest aktywne zaangażowanie powiatu
w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu a także stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.

Równie ważne, obok podejmowania przez powiat działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Partnerami projektu są:

  • Instytut na rzecz Ekorozwoju - ekologiczna organizacja pozarządowa działająca w formie fundacji z siedzibą w Warszawie,
  • Związek Powiatów Polskich – organizacja zrzeszająca polskie powiaty z siedzibą w Nowym Sączu,
  • Community Energy Plus – brytyjska organizacja z siedzibą w Camborne w Kornwalii ogłoszonej pierwszym niskowęglowym regionem w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na stronie: http://www.chronmyklimat.pl/

aLOGO_DOKLIP_web.jpeg