×
×

Patronaty Starosty Opolskiego

Od dnia 1 stycznia 2023 roku

obowiązuje nowy Regulamin przyznawania

Patronatu Starosty Opolskiego 

W dniu 23 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą nr 2511/22 przyjął nowe zasady dotyczące obejmowania patronatem przez Starostę Opolskiego, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym etc.

PDFRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od 01.01.2023 (648,54KB)

 

Z dniem wejścia w/wym uchwały traci moc Uchwała nr 1478/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2021 r.

 

kontakt: 77 54 15 149, e-mail:

 

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  30 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29  albo listownie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

 

PDFRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od 01.04.2021.pdf (650,94KB) - Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku

 

PDFRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od 01.01.2023 (648,54KB) - Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku

 

Formularze
PDFZał 1 - Wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.pdf (730,67KB)
PDFZał 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Opolskiego.pdf (478,35KB)
PDFZał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Powiat Opolski .pdf (460,42KB)
PDFZał 4 - Oświadczenie o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.pdf (288,99KB)
 

Wersje edytowalne formularzy
DOCXZał 1 - Wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.docx (100,20KB)
DOCXZał 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Opolskiego.docx (91,55KB)
DOCXZał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Powiat Opolski .docx (87,08KB)
DOCXZał 4 - Oświadczenie o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.docx (60,54KB)
 


Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg (275,36KB)

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe) (153,10KB)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor) (170,62KB)