×
×

Patronaty Starosty Opolskiego

kontakt: 77 54 15 149, e-mail:

 

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  30 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29  albo listownie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

 

PDFRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od 01.01.2023 (303,05KB) - Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku

 

Formularze
PDFZał 1 - Wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.pdf (364,50KB)
PDFZał 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Opolskiego.pdf (478,35KB)
PDFZał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Powiat Opolski.pdf (460,42KB)
PDFZał 4 - Oświadczenie o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.pdf (288,99KB)
 

Wersje edytowalne formularzy
DOCXZał 1 - Wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.docx (104,23KB)
DOCXZał 2 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Opolskiego.docx (91,55KB)
DOCXZał 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Powiat Opolski.docx (87,08KB)
DOCXZał 4 - Oświadczenie o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.docx (60,54KB)
 


Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg (275,36KB)

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe) (153,10KB)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor) (170,62KB)