WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Patronaty Starosty Opolskiego

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

W dniu 14 lutego 2020 Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą nr 823/20 z dn. 14 lutego 2020 r. przyjął nowe zasady  dotyczące obejmowania patronatem przez Starostę Opolskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym etc. Z dniem 1 marca 2020 r. traci moc uchwała nr 1236/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  30 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 4 - parter albo drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub podpisany profilem zaufanym.

PDFUchwała nr 823/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Patronatów przez Starostę Opolskiego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 823-20 z dnia 14 lutego 2020 r. - Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego.pdf
PDFRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego.pdf
PDFWzór wniosku o objęcie Patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia .pdf
PDFWzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty Opolskiego.pdf
PDFWzór oświadczenia o odbiorze nagród ufundowanych przez Starostę Opolskiego.pdf
DOCXWersja edytowalna wzór wniosek o objęcie patronatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia.docx
DOCXWersja edytowalna wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty Opolskiego .docx
DOCXWersja edytowalna wzór oświadczenia o odbiorze nagród .docx


Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor)