×
×

Zarząd Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa.jpeg               Henryk Lakwa - Starosta Opolski

Leonarda Płoszaj.jpeg               Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski

Krzysztof Wysdak.jpeg               Krzysztof Wysdak - etatowy Członek Zarządu Powiatu

Henryk Zapiór.jpeg               Henryk Zapiór - Członek Zarządu Powiatu

Joachim Świerc.jpeg               Joachim Świerc - Członek Zarządu Powiatu

 


KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym

Wykonuje uchwały Rady Powiatu

Przygotowuje projekty uchwał

Gospodaruje mieniem powiatu

Wykonuje budżet powiatu

Zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych 
za wyjątkiem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży