WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów 28.04-17.05.2022 r.***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Zarząd Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa.jpeg                Henryk Lakwa - Starosta Opolski

Leonarda Płoszaj.jpeg                Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski

Krzysztof Wysdak.jpeg                Krzysztof Wysdak - etatowy Członek Zarządu Powiatu

Henryk Zapiór.jpeg                Henryk Zapiór - Członek Zarządu Powiatu

Joachim Świerc.jpeg                Joachim Świerc - Członek Zarządu Powiatu

 


KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym

Wykonuje uchwały Rady Powiatu

Przygotowuje projekty uchwał

Gospodaruje mieniem powiatu

Wykonuje budżet powiatu

Zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych 
za wyjątkiem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży