×
×

Zarząd Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa.jpeg                Henryk Lakwa - Starosta Opolski

Leonarda Płoszaj.jpeg                Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski

Krzysztof Wysdak.jpeg                Krzysztof Wysdak - etatowy Członek Zarządu Powiatu

Henryk Zapiór.jpeg                Henryk Zapiór - Członek Zarządu Powiatu

Joachim Świerc.jpeg                Joachim Świerc - Członek Zarządu Powiatu

 


KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym

Wykonuje uchwały Rady Powiatu

Przygotowuje projekty uchwał

Gospodaruje mieniem powiatu

Wykonuje budżet powiatu

Zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych 
za wyjątkiem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży