×
×

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
Dokumenty do pobrania z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
Strona internetowa Zarządu Dróg Powiatowych 
Biuletym informacji publicznej ZDP

PDFinformator-zimowy-2022-2023.pdf (555,37KB)
 


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
 

DYREKTOR
PIOTR RYBCZYŃSKI

Zastępca Dyrektora
MARCIN KOWAL

SEKRETARIAT

77 4414069
77 4414070
wew. 32
  fax 77 4414071 

Obwód Drogowy nr 1 w Dąbrowie
kierownik WOJCIECH DUDA

Dąbrowa
ul. Ciepielowicka 6

77 464 10 33

603 875 984

Obwód Drogowy nr 2 w Kotorzu Małym
kierownik ADAM DYTKO

Kotórz Mały
ul. Opolska 55

77 421 20 91

722 007 901

Obwód Drogowy nr 3 w Chrząstowicach
kierownik MAREK KOZIEŁ

Chrząstowice
ul. Dworcowa 28

77 421 96 84

605 424 010

Sekcja Utrzymania Dróg
kierownik SYLWIA INDZINIAK

Opole
 ul. Książąt Opolskich 27   

77 44 14 070
wew. 35

Sekcja Finansowo – Księgowa
główna księgowa
MAŁGORZATA KOZIEŁ

Opole
ul. Książąt Opolskich 27

77 44 14 070
wew. 41

Sekcja Administracyjno – Kadrowa
kierownik SYLWIA MISIAKIEWICZ

Opole
ul. Książąt Opolskich 27

77 44 14 070
wew. 40

 

GODZINY PRACY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

PONIEDZIAŁEK             7.30 – 17.00

 WTOREK-CZWARTEK   7.30 – 15.30

 PIĄTEK                         7.30 – 14.00

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wydaje decyzje dotyczące:

zajęcia pasa drogowego

uzgodnienie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym

uzgodnienie lokalizacji zjazdów

uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym

Dodatkowe informacje:

W sytuacji gdy do tutejszego  Zarządu występuje Projektant powinien posiadać imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) od inwestora zadania zezwalające mu na występowanie w imieniu inwestora. Pełnomocnictwo musi dotyczyć konkretnego zadania inwestycyjnego.

Przy wydawaniu decyzji administracyjnych obowiązują opłaty skarbowe określone w Ustawie o opłacie skarbowej.
W ustawie określone są też podmioty i inwestycje zwolnienia od opłaty skarbowej,

Wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Prezydenta Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015
Opole  Bank Millennium SA, 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.
W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 077 441-40-70 wew. 35