×
×

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
Dokumenty do pobrania z Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
Strona internetowa Zarządu Dróg Powiatowych 
Biuletym informacji publicznej ZDP

PDFinformator-zimowy-2022-2023.pdf (555,37KB)
 


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
 

DYREKTOR
PIOTR RYBCZYŃSKI

SEKRETARIAT

77 4414069
77 4414070
  fax 77 4414071 

Obwód Drogowy nr 1 w Dąbrowie
kierownik WOJCIECH DUDA

Dąbrowa
ul. Ciepielowicka 6

77 464 10 33

 

Obwód Drogowy nr 2 w Kotorzu Małym
kierownik HENRYK JACHEĆ

Kotórz Mały
ul. Opolska 55

77 421 20 91

 

Obwód Drogowy nr 3 w Chrząstowicach
kierownik MAREK KOZIEŁ

Chrząstowice
ul. Dworcowa 28

77 421 96 84

 

Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów
kierownik SYLWIA GÓRNY

Opole
 ul. Książąt Opolskich 27   

77 44 14 070
wew. 35

Sekcja Finansowo – Księgowa
główna księgowa
MAŁGORZATA KOZIEŁ

Opole
ul. Książąt Opolskich 27

77 44 14 070
wew. 41

Sekcja Administracyjno – Kadrowa
kierownik SYLWIA MISIAKIEWICZ

Opole
ul. Książąt Opolskich 27

77 44 14 070
wew. 40

 

GODZINY PRACY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

PONIEDZIAŁEK             7.30 – 17.00

 WTOREK-CZWARTEK   7.30 – 15.30

 PIĄTEK                         7.30 – 14.00

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wydaje decyzje dotyczące:

zajęcia pasa drogowego

uzgodnienie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym

uzgodnienie lokalizacji zjazdów

uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym

Dodatkowe informacje:

W sytuacji gdy do tutejszego  Zarządu występuje Projektant powinien posiadać imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) od inwestora zadania zezwalające mu na występowanie w imieniu inwestora. Pełnomocnictwo musi dotyczyć konkretnego zadania inwestycyjnego.

Przy wydawaniu decyzji administracyjnych obowiązują opłaty skarbowe określone w Ustawie o opłacie skarbowej.
W ustawie określone są też podmioty i inwestycje zwolnienia od opłaty skarbowej,

Wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Prezydenta Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015
Opole  Bank Millennium SA, 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.
W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 077 441-40-70 wew. 35