WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Starosta Opolski

Starosta 05 gotowe.jpeg Henryk Lakwa


HENRYK LAKWA 
starostwo@powiatopolski.pl

hlakwa@powiatopolski.pl
77 5415101
 
W sprawie skarg i wniosków Starosta Opolski przyjmuje w każdy
poniedziałek od 14:30 do 16:30 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101.
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin.

 


SEKRETARIAT STAROSTY OPOLSKIEGO 
DOROTA RADZIOCH 
starostwo@powiatopolski.pl 
77 5415101 fax 5415103

 

 


KOMPETENCJAE STAROSTY JAKO KIEROWNIKA STAROSTWA
 

Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Zarządu i Starostwa

Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Powiatu

Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu
prawa pracy i upoważnianie innych osób do podejmowania tych czynności

Wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
oraz upoważnianie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu do wydawania w jego imieniu tych decyzji

Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach należących do kompetencji Zarządu, a niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne

Nadzorowanie realizacji budżetu Powiatu

Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania Starostwa

Wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa.

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2020 r. Starosty Opolskiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf

Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.