×
×

Starosta Opolski

Henryk Lakwa.jpegHenryk Lakwa


HENRYK LAKWA
starostwo@powiatopolski.pl
hlakwa@powiatopolski.pl

77 5415101

W sprawie skarg i wniosków Starosta Opolski przyjmuje w każdy
poniedziałek od 14:30 do 16:30 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101.
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin.

 


SEKRETARIAT STAROSTY OPOLSKIEGO 
DOROTA RADZIOCH 
MONIKA NOCOŃ
starostwo@powiatopolski.pl 
77 5415101 fax 5415103

 

 


KOMPETENCJE STAROSTY JAKO KIEROWNIKA STAROSTWA
 

Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Zarządu i Starostwa

Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Powiatu

Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu
prawa pracy i upoważnianie innych osób do podejmowania tych czynności

Wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
oraz upoważnianie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu do wydawania w jego imieniu tych decyzji

Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach należących do kompetencji Zarządu, a niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne

Nadzorowanie realizacji budżetu Powiatu

Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania Starostwa

Wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa.