Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Badanie satysfakcji pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

Badanie ma na celu zebranie opinii pacjentów i ocenę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym (poszczególnych województw). W ramach badania pacjenci oceniają 3 obszary opieki zdrowotnej: podstawową opiekę zdrowotną (np. lekarza rodzinnego), specjalistyczną opiekę zdrowotną, opiekę zdrowotną w szpitalach.
Każdy pacjent może wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wypełnienie do 19 grudnia 2014 r. ankiety dostępnej na stronie www.IndeksOchronyZdrowia.pl. Szerokie zainteresowanie pacjentów ankietą i uzyskanie jak największej liczby odpowiedzi jest warunkiem reprezentatywności wyników badania, tj. możliwości uogólnienia ich na całą populację województwa opolskiego.