Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakończenie drugiej edycji projektu pod nazwą „Język i serce”

 

 

Na Uniwersytecie Opolskim zakończyła się druga edycja projektu pod nazwą „Język i serce”. Pracownicy Zakładów Produkcyjnych Nutricia z Opola oraz studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego udzielali korepetycji wychowankom tarnowskiej placówki. Dzięki pomocy w nauce dzieci łatwiej pokonywały trudności szkolne, a to motywowało je do lepszej pracy i podjęcia starań o lepsze oceny na świadectwie szkolnym. Wychowankowie biorący udział w projekcie otrzymali pamiątkowe dyplomy, Wręczali je dyrektor Nutricii – Andrzej Drosik, prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. kształcenia i studentów - prof. Marek Masnyk i dziekan Wydziału Filologicznego prof. Andrzej Ciuk. Potem dzieciaki zwiedzały Muzeum Uniwersytetu Opolskiego znajdujące się w Collegium Maius oraz Wzgórze Uniwersyteckie. Na pożegnanie były także lody w pobliskiej cukierni w Tarnowie Opolskim.