UWAGA: W zakładce Konkursy ofert zamieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Opolskim na rok 2018 


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014r.