UWAGA: W zakładce Konkursy ofert zamieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Opolskim na rok 2018 


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenia Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

PDFDecyzja sygn. GN.6821.24.2017.AG z 11.10.2017 r. ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 65/19 o pow. 0,5924 z ark. m. 3, położonej w obr. Dąbrowice, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącego Waldemara OLM
PDFZałącznik do decyzji GN.6821.24.2017.AG OLM.pdf

Ogłoszenie: 11.10.2017 r. - 25.10.2017 r.


PDFDecyzja sygn. GN.6821.15.2017.AG z 11.10.2017 r. ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerami działki numer 605/9 o pow. 0,5910 z ark. m. 1, położonej w obrębie Falmirowice, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącej Rozalii Giza
PDFZałącznik do decyzji GN.6821.15.2017.AG GIZA.pdf

Ogłoszenie: 11.10.2017 r. - 25.10.2017 r.


PDFDecyzja sygn. GN.6821.14.2017.AG z 11.10.2017 r. ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerami działek 63/5 o pow. 0,5030 ha i 197/5 o pow, 0,3990 ha z ark. m. 2 położonej w obrębie Dębie, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącego Jana Nowaka
PDFZałącznik do decyzji GN.6821.14.2017.AG NOWAK.pdf
PDF2 załącznik do decyzji GN.6821.14.2017.AG NOWAK.pdf

Ogłoszenie: 11.10.2017 r. - 25.10.2017 r.


PDFZawiadomienie-ogłoszenie Starosty Opolskiego GN.6821.30.2017.AG z dnia 10.10.2017 r, o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 89 ark. m 2, obr Falmirowice, gmina Chrząstowice

Ogłoszenie: 10.10.2017 r. - 24.10.2017 r.


PDFZawiadomienie Starosty Opolskiego GN.6821.25.2017.AG z dnia 10.10.2017 r, o zebraniu materiałów stanowiących podstawę wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej nr działek 474/228 i 479/229 z ark. m 3, obr. Dębie, gm. Chrząstowice

Ogłoszenie: 10.10.2017 r. - 24.10.2017 r.


PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego sygn. GN.6821.45.2017.AG z dnia. 16.08.2017 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. dz. nr 271/11 z ark. mapy 1 położonej w obrębie Daniec, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącego Szymona Wiesiołka

Ogłoszenie: 16.08.2017 r. - 16.10.2017 r.


PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego sygn. GN.6821.44.2017.AG z dnia. 16.08.2017 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. dz. 252/150, 251/151 i 253/149 z ark. mapy 4 położonej w obrębie Daniec, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącego Wincentego Cichonia

Ogłoszenie: 16.08.2017 r. - 16.10.2017 r.