×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenia Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego sygn. GN.6821.45.2017.AG z dnia. 16.08.2017 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. dz. nr 271/11 z ark. mapy 1 położonej w obrębie Daniec, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącego Szymona Wiesiołka

Ogłoszenie: 16.08.2017 r. - 16.10.2017 r.


PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego sygn. GN.6821.44.2017.AG z dnia. 16.08.2017 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. dz. 252/150, 251/151 i 253/149 z ark. mapy 4 położonej w obrębie Daniec, gmina Chrząstowice stanowiącej własność nieżyjącego Wincentego Cichonia

Ogłoszenie: 16.08.2017 r. - 16.10.2017 r.


DOCZawiadomienie nr GN.6821.14.2017.AG z dn. 8.08.2017 r. że zostały zebrane materiały stanowiące podstawę wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerami działek 63/5 i 197/5 z arkusza mapy 2, położonej w obrębie Dębie, gmina Chrząstowice, Powiat Opolski
Ogłoszenie: 8 - 22.08. 2017 r. 


DOCZawiadomienie nr GN.6821.15.2017.AG z dn. 8.08.2017 r. że zostały zebrane materiały stanowiące podstawę wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 605/9 z arkusza mapy 1, położonej w obrębie Falmirowice, gmina Chrząstowice, Powiat Opolski
Ogłoszenie: 8 - 22.08.2017 r. 


DOCZawiadomienie nr GN.6821.24.AG z dn. 8.08.2017 r. że zostały zebrane materiały stanowiące podstawę wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 65/19 z arkusza mapy 3, położonej w obrębie Dąbrowice, gmina Chrząstowice, Powiat Opolski
Ogłoszenie: 8 - 22.08.2017r 


DOCOgłoszenie Starosty Opolskiego GN.6821.25.2017.AG z dn. 8.08.2017 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, na podstawie art. 124 ust.1-2, ust. 4-7, art. 113 ust.7 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.2147 z późn.zm.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej numerami działek 474/228 i 479/229, arkusz mapy 3, obręb Dębie, gmina Chrząstowice

Ogłoszenie: 8 - 22.08. 2017 r.