Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Powiat Opolski przeciwdziała przemocy w rodzinie

 

 

W dniu 25 marca 2014 roku  w sali narad Starostwa Powiatowego w Opolu odbyło się spotkanie na temat przemocy w rodzinie. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu we współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu. Zaproszonych gości przywitał Starosta Opolski Henryk Lakwa.

W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komisariatu Policji w Ozimku, Niemodlinie, Dobrzeniu Wielkim, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Opolu .

Na spotkaniu zostały omówione nowe narzędzia Policji służące do szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.