Plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu opolskiego na lata 2015 - 2017 Ogłoszenia o konsultacjach społecznych Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Wykaz nieruchomości Powiatu Opolskiego Dotacje Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu opertatów Ogłoszenie o ofertach na realizację zadania publicznego Ogłoszenia o inicjatywach lokalnych Ogłoszenia w sprawie odszkodowań Informacje o terminach Postanowienie Dotacje dla spółek wodnych w 2016 roku Ogłoszenia Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Decyzje Starosty Opolskiego ograniczające sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji Zawiadomienia Ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Opolu "/>

 


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Opolu