Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Prószkowska Pomologia przed szansą powrotu do świetnej przeszłości

 

 
30 października prószkowską Pomologię odwiedziła dr Marianne Altmann. Towarzyszyli jej pracownicy Uniwersytetu Opolskiego z panią kanclerz Ewą Rurynkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli również założyciel ogrodu Botanicznego w Mikołowie profesor Wiesław Włoch, pan Józef  Pilarczyk były minister rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawiciele Fundacji wspomagającej działania Uniwersytetu Opolskiego, burmistrz Prószkowa Róża Malik z pracownikami oraz starosta opolski Henryk Lakwa . Spotkanie miało charakter poglądowy i roboczy. Służyło przedstawieniu dr M. Altmann, która jest właścicielką dużej firmy doradczo - marketingowej z siedzibą w Luksemburgu CO CONCEPT, założeń utworzenia na bazie Pomologii centrum szkoleniowo - badawczego i rolno - spożywczego, czyli ośrodka, w którym będą mogli kształcić się studenci, naukowcy będą przerowadzać badania, a pracownicy naukowi służyć głosem doradczym rolnikom i sadownikom. Projekt powrotu Pomologii do przeszłości sadowniczej i rolniczej realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Opolskiego, Gminy Prószków i Powiatu Opolskiego.