Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

28.06.13 Pożegnanie uczniów w Zespole Szkół w Tułowicach

Na zaproszenie odchodzącego na emeryturę dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach Jerzego Piędziocha w uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli Henryk Lakwa starosta opolski i Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski. Wśród zaproszonych gości byli również Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Ryszard Bojkowski i Dowódca 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach ppłk. Wiesław Zawiślak, który  wręczył uczniom klasy wojskowej odznaki elewa. Starosta opolski, żegnając przechodzącego na emeryturę Dyrektora podziękował za wszystkie lata pracy, za życzliwość, harmonijne współdziałanie, za nieustanną troskę o uczniów, powierzone mienie, za ciepłą, pełną mądrości postawę wobec współpracowników, za zaangażowanie i wysiłek jaki włożył w rozwój Szkoły. Podkreślił również, że osobowość, dynamika działania, dyrektora Piędziocha i umiejętność zarządzania sprawiły, że Zespół Szkół w Tułowicach zyskał miano szkoły nowoczesnej, dobrze wyposażonej i wysoko notowanej w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych.
Na zakończenie uczniowie i zaproszenie goście obejrzeli uroczystą defiladę w wykonaniu uczniów klasy wojskowej. 
 

 

Zdjęcia: Hubert Pelka