Wersja dla słabowidzących
Polecamy
 • Lokalna Grupa Balaton
 • eUrząd dla Mieszkańca Opolszczyzny
 • Związek Powiatów Polskich
 • Zespół Szkół w Chróścinie
 • Zielone biuro
 • Portal internetowy zdrowie.opolskie.pl
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Opolskie w Internecie
system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny
Województwa Opolskiego
 • Dyrektywa Transgraniczna
 • Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Opole
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Serwis internetowy Opolskie Aktualności
 • aglomeracja_opolska_kolor.png
Dziś jest: czwartek, 26-05-2016
Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Polski  |  Deutsch  |  English

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole, ul. 1 Maja 29
tel.: 77 5415101
fax: 77 5415103
e-mail:

Czas pracy urzędu
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Czas pracy kasy
ul. 1 Maja 29 (sala operacyjna p. 13)
Pl. Wolności 7-8 (II piętro)

poniedziałek od 7.45 do 16.30
wtorek od 7.45 do 15.00
środa od 7.45 do 15.00
czwartek od 7.45 do 15.00
piątek od 7.45 do 13.30

Zobacz informacje o wydziałach

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 3433
W tym miesiącu: 151086
Wszystkich odwiedzin: 4839358

Zarządzanie Kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (PCZK w Opolu)
dla powiatu opolskiego
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

401

ADAM MATANIAK
obrona cywilna,
zarządzanie kryzysowe

77 5415166


 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

Na PCZK spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. PCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Starostę Opolskiego oraz organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

 

pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego

 

współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
z centrami poszczególnych 13 gmin w powiecie opolskim, z MCZK w Opolu, z PCZK powiatów sąsiednich oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

 

współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska

 

współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne

 

dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum

 

realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa..

 


Pomoc w zagrożeniach

 


Pogotowie Ratunkowe tel. 999

 


Straż Pożarna tel. 998

 


Policja tel. 997

 


telefon alarmowy 112

 


Zasady postępowania w zagrożeniu:

 

 

Zagrożenia powodziowe IMiGW
http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia_biez_zagroz/definicje.html

 

 

Poradnik – plik można pobrać i wydrukować w całości lub we fragmentach:
Poradnik Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 

Informacje, ostrzeżenia, komunikaty

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne
http://www.pogodynka.pl/polska/ostrzezenia/klasyfikacja
www.pogodynka.pl/polska/ostrzezenia/biurowroclaw
www.pogodynka.pl/polskaostrzezeniahydro/biurowroclaw 

 

Stany wody: 
http://www.pogodynka.pl/polska/hydro/odra - stan rzeki Odry

 

Zagrożenia powodziowe:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/biez_zagroz.html
www.pod.cz/portal/sap/pl/index.html - stan Odry po stronie czeskiej

 

Prognoza pogody:
www.sat24.com.pl.pl
www.pogodynka.pl
www.pogoda.ekologia.pl

 

Komunikaty : 
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/artykul/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego
www.opole.uw.gov.pl 

 

Nad bezpieczeństwem w powiecie czuwają:

 

Państwowa Straż Pożarna – Komenda Miejska w Opolu 
www.psp.opole.pl

 

Policja – Komenda Miejska w Opolu
www.opole.policja.gov.pl

 

Ratownictwo Medyczne 
www.pogotowie.opole.pl

 

http://psseopole.pis.gov.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
http://bip.powiatopolski.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 

Przydatne strony

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu: 
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/artykul/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego
www.opole.uw.gov.pl 

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/bezpieczenstwo/