Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Współuzależnień Opolu

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole, tel: 77 4552535, www.wotuiw.opole.pl

Oferuje pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionym od hazardu. Udzielana jest również pomoc rodzinom poprzez terapię współuzależnienia na podstawowym i pogłębionym poziomie oraz terapię dla dorosłych dzieci osób uzależnionych. Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00 (dla pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy czynny w godz. pracy lekarza od 8.00 do14.30). Do Ośrodka pacjenci przyjmowani są bez skierowania. Od 1 października 2011 r. dostępna jest nowa forma terapii uzależnień – oddział dzienny czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.