×
Wyszukaj w serwisie
×

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

45 - 005 Opole ul. Książąt Opolskich 27
 

    POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW  ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

 

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU
MAŁGORZATA RAJCZYK
pzon@powiatopolski.pl

 


009

SEKRETARIAT

tel./fax
77 4412319

 


ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna ) dziecka.

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych po 16 roku życia. Orzeczenie takie jest potrzebne m.in.  do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego, np. aparatów słuchowych,
do uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydawanie legitymacji . Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, można wystąpić o wydanie legitymacji. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji i ksero orzeczenia. Legitymacje wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku
(wyjątkowo przesyłane pocztą) osobie zainteresowanej.

Okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia do chwili wezwania na posiedzenie składu orzekającego, jeśli dokumentacja jest kompletna, wynosi około jednego miesiąca.
UWAGA: zaświadczenia lekarskie wydawane przez lekarzy i dołączane do wniosku są ważne tylko przez 30 dni. Jeśli są wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem do Zespołu, niezbędne jest uaktualnieni daty przez lekarza, który druk wystawił.