Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Dotacje na wymianę kotłów c.o.

Dotacje

Powiat Opolski udziela mieszkańcom powiatu opolskiego, którzy są osobami fizycznymi, dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne, które mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza atmosferycznego

Pozostałe
środki

Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego.

WAŻNE!!!
Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, kancelaria, pokój nr 4, złożyć wniosek ( nr 1 w załączonych dokumentach), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.


DLA KOGO DOTACJA?
Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

  • kocioł c.o. gazowy,
  • kocioł c.o. elektryczny
  • kocioł c.o. olejowy,

lub

  • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
  • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

  • 3.500 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
  • 4.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Na pytania w sprawie dotacji odpowiadamy pod numerem 77 54 15 141(140).
Można także dowiadywać się osobiście w Starostwie Opolskim, w pokoju nr 211.

DOCWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

PDFOgłoszenie dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.pdf
PDFUchwala Nr 1220/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z snia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń do powietrza w 2017 roku
PDFRegulamin + Uchwała Nr XXVIII/188/17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf