×
Wyszukaj w serwisie
×

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe do 30.000 euro

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Dąbrowa, gmina Dąbrowa, działka nr 316/1 i działka nr 316/2 arkusz mapy 2"


UWAGA! Zmiana warunków wykonania dokumentacji urządzeniowej i terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017 r. na realizację zadania pn: "Sporządzenie operatów urządzeniowych lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe OŚ.602.2.2017.ET
PDFZałącznik Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej.pdf nieaktualne

PDFZałącznik Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej - wersja zmieniona.pdf

Oferty należy składać drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole), faksem na numer 775415103, drogą elektroniczną e-mail: mparfimczyk@powiatopolski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Magnuszowice gmina Niemodlin, działka nr 173/13 arkusz mapy 1"


Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.jpeg

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

PDFWzór umowy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

Termin składania ofert do 19 marca 2017 r.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Jaczowice gmina Niemodlin, działka nr 223/1 arkusz mapy 1"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Chróścina gmina Dąbrowa, działka nr 569/49 arkusz mapy 4"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Grodziec, gmina Ozimek, dla działki nr 524/2 arkusz mapy 1 w części dotyczącej użytku klasy V"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń Wielki, dla działki nr 1857/156 arkusz mapy 4 w części dotyczącej użytku klasy V"


Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa teczek akt pojazdu oraz teczek ewidencyjnych kierowcy na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu"

PDFZapytanie oferowe - dostarczenie teczek akt pojazdu ikierowcy 2017 r.pdf

Uwaga! Doprecyzowania zapytania ofertowego:

PDFDoprecyzowanie zapytania ofertowego.pdf
JPEGTeczka akt ewidencyjnych kierowcy-wzór.jpeg
JPEGTeczka akt pojazdu-wzór.jpeg

Termin składania ofert do 15 stycznia 2017 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów.

JPEGMateriały eksploatacyjne na 2017 r- Zaproszenie do złożenia oferty.jpeg

PDFMateriały eksploatacyjne na 2017 r- wzor umowy.pdf

XLSMateriały eksploatacyjne na 2017 r- Kosztorys ofertowy.xls


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Niewodniki gmina Dąbrowa działka nr 287 arkusz mapy 2 oraz w obrębie Narok gmina Dąbrowa działka nr 266 i działka nr 272 arkusz mapy 2"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Gościejowice gmina Niemodlin, działka nr 216 arkusz mapy 1"


Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

JPEGZapytanie ofertowe - system kolejkowy.jpeg

PDFzałącznik nr 1 - założenia funkcjonalne systemu.pdf

PDFzałącznik nr 2 - opis sposobu oceny ofert.pdf

PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

PDFzałącznik nr 4 - formularz ofertowy.pdf

Termin składania ofert: do 18 listopada 2016 r. do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiatkowski@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu.

PDFZapytanie ofertowe - zakup i dostawa kart podarunkowych.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

Termin składania ofert: do 16 listopada 2016 r. do godz. 14.00, kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Opolu, p. 4  ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole lub drogą elektroniczną (zeskanowany wypełniony i podpisany formularz) na adres: twalecko@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

JPEGSystem Kolejkowy - Zapytanie Ofertowe.jpeg

PDFSystem Kolejkowy - Założenia Funkcjonalne.pdf

Termin składania ofert: do 4 listopada 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiatkowski@powiatopolski.pl

Zapytanie ofertowe wycofane z powodu niejednoznaczności ofert i braku możliwości ich porównania


Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu".

PDFZapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2017.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego.

PDFZmiana treści zapytania ofertowego.pdf

Termin składania ofert: do 20.10.2016 r. do godz. 13.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Ochrona, monitoring oraz konwój wartości pieniężnych dla Starostwa Opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2017.pdf
PDFZał. nr 1 do zapytania ofertowego UMOWA - ochrona - na 2017 r.pdf
DOCZał. nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona.doc
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf
 

Termin składania ofert:  do 22.09.2016 r. do godz. 12.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Wykonanie audytu i studium wykonalności dla wspólnego projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"

PDFProtokół z wyboru ofert
PDFDotyczy zapytania ofertowego z dnia 07.09.2016 r.pdf
PDFZapytanie ofertowe
PDFOpis przedmiotu zamówienia
PDFWzór umowy
PDFPorozumienie


Zapytanie o cenę na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji zgodnie z dokumentami związanymi z procedurą naboru wniosków o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

PDFzapytanie o cenę SWI.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

Termin składania ofert: do 8 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: mkupka@powiatopolski.pl


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce 458/5 km 3 położonej w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice"


Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2016 r. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej osuszanie budynków.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - osuszania.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Termin składania ofert: 30.08.2016 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - 02.09.2016 r.

PDFZmiana terminu składania ofert.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Brynica, gmina Łubniany część działki nr 2138/145 arkusz mapy 2"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Wrzoski, gmina Dąbrowa dla działki nr 681/88 arkusz mapy 4"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Skarbiszowice, gmina Tułowice dla działki nr 13/1 arkusz mapy 1"


Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2016 r. na sporządzanie operatów urządzeniowych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i udostępnienie programu komputerowego - bazodanowy projekt gis

PDFZapytanie ofertowe z dnia 25.05.2016 .r OŚ.602.7.1.2016.UKK.pdf

Termin składania ofert:  do 31.05.2016 r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzetu komputerowego.jpeg
PDFSpecyfikacja - dostawa sprzetu komputerowego.pdf
PDFWzor umowy - dostawa sprzetu komputerowego.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2016 r. na dostawę urządzeń komputerowych typu "zapora ogniowa":

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.jpeg
PDFSpecyfikacja - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.pdf
PDFWzór umowy - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Krasiejów, gmina Ozimek, działki nr 776/89 i część działki nr 777/90 arkusz mapy 5"


Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2016 r. na dzierzawę terminali płatniczych

PDFZapytanie ofertowe - terminale płatnicze.pdf
DOCDruk oferty - terminale płatnicze.doc


Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego:

JPEGZapytanie ofertowe - sprzet komputerowy.jpeg
PDFSpecyfikacja.pdf
PDFWzor_umowy_dostawy.pdf


Zapytanie ofertowe z dn. 01.03.2016 r. na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem"

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach 01.03.pdf
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc


 

JPEGProtokół z wyboru oferty, dotyczy wykonania usługi pn. "Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu".
JPEGProtokół z wyboru oferty, dotyczy wykonania usługi pn. "Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu" - strona nr 2


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Sławice, gmina Dąbrowa dla działki nr 1395/43 arkusz mapy 4, stanowiącej użytek: grunty orne RIIIb o pow. 0,6967 ha"


Anulowanie zapytania ofertowego z dn. 17.12.2015 r. dot. outsourcingu usług informatycznych

PDFAnulowanie zapytanie ofertowego z dn. 17.12.2015 r. dot. outsourcingu usług informatycznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu

Zapytanie ofertowe dot. outsourcingu usług informatycznych:

PDFZapytanie ofertowe dotyczące outsourcingu usług informatycznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu

Termin składania ofert: 22.12.2015 r. do godz. 12.00


 

Zapytanie ofertowe dot. Świadczenia usług pocztowych w 2016 r.

UWAGA!!! PDFZmiany do zapytania ofertowego z dnia 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.

- Nowy termin składania ofert: 27.11.2015 r. do godz. 12:30

PDFZapytanie ofertowe z dnia 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.

Termin składania ofert: 25.11.2015 r. do godz. 12:00

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.
PDFII. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.
PDFIII. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice na działkach nr 304/56 i 305/56 km 3"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Gracze gmina Niemodlin na dz 549 km 3"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Górki, gmina Prószków, działki nr 75/1 arkusz mapy 1".


PDFProtokół z wybory najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice na działce nr 1294/118 km 4"


PDFprotokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Lipno, gmina Niemodlin"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gruntów w obrębie Szydłów, gmina Tułowice"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej ofert na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Karczów gmina Dąbrowa"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Dylaki, gmina Ozimek w związku z zalesieniem działek nr 2 i 30 arkusz mapy 8"


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Sławice, gmina Dąbrowa"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gruntów w obrębie Wawelno gmina Komprachcice w związku z zalesieniem działki nr 142/44 km 4"


 

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Krasiejów gmina Ozimek".


Zapytanie oferotwe na zakup samochodu służbowego z dn. 02.03.2015 r.

DOCZapytanie ofertowe oraz wzór oferty.doc


 

Zapytanie ofertowe - ochrona fizyczna budynku i mienia Powiatu Opolskiego, monitorowanie budynków, usługa transportu chronionego (konwój i inkaso wartości pieniężnych)

PDFZapytanie ofertowe ochrona.pdf

DOCzał.nr 2 ochrona.doc

PDFWZÓR UMOWA - ochrona.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf

Termin składania ofert 03.12.2014 r.


Zapytanie oferotwe na zakup samochodu służbowego

DOCZapytanie ofertowe - samochód.doc


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Masów gmina Łubniany"


Zapytanie ofertowe na druk, pakowanie i dostawę kart do głosowania
DOCWydruk, pakowanie w paczki i dostawa kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


PDFProtokół z wybory najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Komprachcice gmina Komprachcice"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Dąbrowa, gmina Dąbrowa"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Chobie, gmina Ozimek."


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Prószkowie

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej-hala sportowa-wersja aktualna.pdf

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - hala.doc

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc

DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Ogłoszenie: 08.08.2014 r. -  18.08.2014 r.

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 - POWINNO BYĆ w okresie ostatnich 10 lat, a nie 3 lat.


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki na działkach 142/25, 245/24, 247/23 km 6 i 108 km2"


PDFProtokół z wyboru ofert na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Kup, gmina Dobrzeń Wielki"


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Sady, gmina Niemodlin".


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice"


PDFZapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFZałącznik nr 4 WZÓR OGŁOSZENIA W PRASIE.pdf

RARHerby i emblematy

Ogłoszenie: 11.06.2014 - 17.06.2014 r.

PDFProtokół wyboru wykonawcy - ogłoszenie w prasie.pdf


PDFZapytanie ofertowe na dostosowanie istniejących tablic informacyjnych do wymagań dla tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFZałącznik nr 4 WZÓR TABLICY PAMIATKOWEJ.pdf

RARHerby i emblematy

Ogłoszenie: 11.06.2014 r. - 17.06.2014 r.

PDFProtokół wyboru wykonawcy - Tablice pamiątkowe.pdf


DOCZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej-FOTOWOLTAIKA - II.doc

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - II zapytanie".doc

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług".doc

DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Ogłoszenie: 30.06.2014 r. - 13.06.2014 r.


DOCZapytanie ofertowe dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – III etap” - opracowanie dokumentacji technicznej - Fotowoltaika

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc

Zmiana przedmiotu zamówienia

DOCWażne - zmiana przedmiotu zamówienia - FOTOWOLTAIKA.doc

Ogłoszenie: 12.05.2014 r. -  23.05.2014 r. 


 

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na leśny"


 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Bierdzany gmina Turawa"


 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów ...."
DOCXZapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębach: Chmielowice, gmina Komprachcice i Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki”.
PDFZałącznik mapowy nr 1
PDFZałącznik mapowy nr 2 


DOCXZapytanie ofertowe na publikację w prasie materiałów promujących Powiat Opolski
DOCXFormularz oferty
DOCXWzór umowy
ogłoszenie: 20.01.14 - 27.01.14  


PDFZapytanie ofertowe Opomiarowanie ciepła Ozimek.pdf


PDFZapytanie ofertowe Projekt elektryczny Ozimek.pdf  


Zapytanie ofertowe - analiza możliwości przebudowy instalacji elektrycznych w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku

PDFzapytanie ofertowe analiza możliwości przebudowy instalacji elektrycznych.pdf


Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu

PDFzapytanie ofertowe dach plebiscytowa.pdf


DOCXZapytanie ofertowe na wykonania usługi geodezyjnej pn. „Ustalenie przebiegu granic działki nr 336 z działką nr 335/2, arkusz mapy 3, obręb Skarbiszów – gmina Dąbrowa w trybie art. 29 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)”
XLSWykaz ofert Skarbiszów.xls
ZIPoferta skarbisz__w.zip


PDFDrugie zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFWzór tablicy informacyjnej

RARHerby i emblematy

PDFProtokół wyboru wykonawcy - tablice 3 szt..pdf


DOCZapytanie ofertowe- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 2.doc


PDFZapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych zródeł energii współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFWzór tablicy informacyjnej

RARHerby i emblematy


PDFZapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych zródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFWzór ogłoszenia w prasie

RARHerby i emblematy

PDFProtokół - ogłoszenie w prasie.pdf 


Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
DOCZapytanie ofertowe- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.doc

DOCodpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego.doc

DOCodpowiedź nr 2 do zapytania ofertowego.doc

DOCodpowiedź nr 3 do zapytania ofertowego.doc

DOCodpowiedź nr 4 do zapytania ofertowego.doc

DOCzmiany w zapytaniu ofertowym.doc - zmiana terminu składania ofert 24.07.2013 g. 13.30


DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzenia cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założeniem bazy zasiegów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie "Geo-Info" zgodnie z pkt. 4 zapytania. (22.07.2013) 

XLSWykaz ofert dla Sporządzenia cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założeniem bazy zasięgów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie Geo-Info (19.07.2013)

DOCXZapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opracowania pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założenia bazy zasięgów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie Geo-Info”.


Zapytanie ofertowe - zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1
DOCzapytanie ofertowe- zestaw medyczny PSP.doc


Zapytanie ofertowe - zakup narkotestów
DOCzapytanie ofertowe- narkotest.doc