×
Wyszukaj w serwisie
×

Rzecznik Konsumentów

45 - 068 ul. 1 Maja 29
Przyjmuje:
wtorek: 7.30 - 11.30
piątek: 13.00 - 17.00


 

POKÓJ NR 1 PARTER

BARTOSZ GIERŁACH
rzecznik konsumentów dla mieszkańców powiatu opolskiego

77 5415148

 

 

Biuro Rzecznika Konsumentów:

zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów

składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów

współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi