×
Wyszukaj w serwisie
×

Aktualności promowane

 • Zmiana siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  21 Lutego 2019
 • VI sesja Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji

  11 Lutego 2019
  DSCN3311.jpeg

  W dniu 11.02.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu odbyła się VI sesja Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji. Radni podjęli uchwały dotyczące zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Opolu, a także uchwały dotyczące zmian w Budżecie Powiatu Opolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

  czytaj więcej
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

  05 Lutego 2019
  Herb powiatu opolskiego[1].jpeg

  Starosta Opolski informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 1716), co do zasady z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przekształciło się w prawo własności z mocy prawa.

  czytaj więcej
 • Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

  30 Stycznia 2019
  Ngo.pl_logo.jpeg

  Szanowni Państwo,
  ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.
   

  czytaj więcej
 • Spotkanie noworoczne z burmistrzami i wójtami powiatu opolskiego

  15 Stycznia 2019
  DSCN3008.jpeg

  Henryk Lakwa, starosta opolski był inicjatorem spotkania z nowo wybranymi włodarzami miast i gmin naszego powiatu. Zebranie rozpoczęło się uczczeniem pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - To się nie miało prawa zdarzyć, a jednak - powiedział Henryk Lakwa - chociaż świat na moment wstrzymał oddech, to życie toczy się dalej. 

  Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele służb powiatowych: Paweł Kielar, komendant miejski PSP, zastępca komendanta miejskiego Policji Rafał Lejczak, Irena Lebiedzińska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Monika Drożyńska-Delinowska - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Jacek Dziatkiewicz - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz naczelnicy wydziałów i pracownicy Starostwa. Każdy z nich przedstawił założenia współpracy, zadania, które wymagają współpracy z samorządami. Goście zapoznali się również z planem realizacji modernizacji i remontów dróg powiatowych na lata 2019 - 2021.  

  czytaj więcej
 • Dzieci z Chmielowic zagrały Małego Księcia

  13 Stycznia 2019
  DSCN2913.jpeg

  Czy udało się ich zarazić teatralnym bakcylem? Okaże się po latach. Jeden chłopiec i siedem dziewcząt z Domu Dziecka w Chmielowicach i gościnne z Opola pokazało 11 stycznia na deskach Opolskiego Teatru Lalki i Aktora spektakl „Narysuj mi baranka”, na podstawie „Małego Księcia”  Antoina de Saint-Exupéry’ego. 
   

  czytaj więcej