Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Co zrobić z wypełnioną ankietą

CO ZROBIĆ Z WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ:

Wypełnioną ankietę należy złożyć w oznakowanej urnie w jednym z następujących miejsc:

a) w holu Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29

b) w Gminach Powiatu Opolskiego Wykaz miejsc w gminach powiatu

c) na spotkaniu z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, które odbędzie się w dniu 22. lutego 2016 o godz. 18.00 w auli Kościoła pw. św. Jadwigi w Opolu, ul. Drzymały 1


d) wysyłać w formie skanu na adres

W ramach konsultacji społecznych można składać uwagi, komentarze, zastrzeżenia i opinie, dotyczące zmiany granic powiatu opolskiego. Powinny one również zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która jest ich autorem.