Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pałacu w Turawie

DOCOgłoszenie o II przetargu na sprzedaż pałacu w Turawie

II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu opolskiego, zabudowanej  budynkiem zabytkowego pałacu   wraz   ze znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i  wyposażenia, a także  innymi  budowlami i urządzeniami oraz parkiem - wpisanej do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 109/84 (park)  i pod nr  194/56 (pałac), oznaczonej  numerami działek 572/5, 572/6, 572/7, 572/9  z karty mapy 4 o łącznej powierzchni 7,3073 ha położonej w Turawie przy ul. Opolskiej 40, objętej  księgą wieczystą nr  OP1O/00076247/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego  w Opolu
.