Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Schatzmeister des Kreises

Mariola Konachiewicz

Mariola Konachiewicz
mkonachiewicz@powiatopolski.pl
+ 48 77 5415107

Zu den Aufgaben des Kreisschatzmeisters gehören:

  •     Sichern der Realisierung der Finanzpolitik
  •     Kontrolle der Arbeiten, die mit der  Haushaltsplan des Kreises und der Kreisbudgetrealisierung verbunden sind, auch Sichern
    der derzeitigen Ausführung des Budgets
  •     Revidieren der Finanz- und Buchhaltungsdienste des Landrates
    und der unterlegenen Einheiten
  •     Leistung der Notfinanzhilfe den Finanzdiensten des Landratsamtes und den unterlegenen Einheiten; Kontrolle über dem korrektem  Finanzdokumentationsfluss.