×
Wyszukaj w serwisie
×

Patronaty Starosty Opolskiego

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

W dniu 20 lutego 2014 Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą nr 1236/14 z dn. 20 lutego 2014 przyjął nowe zasady  dotyczące obejmowania patronatem przez Starostę Opolskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym etc. Straciła moc uchwała nr 115/11 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 marca 2011.

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  21 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 4 - parter .

DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania patronatów przez Starostę Opolskiego nr 1236/14 z dnia 20.02.14
DOCRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego
DOCWzór wniosku o objęcie Partonatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia
DOCXWzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty Opolskiego
DOCXWzór oświadczenia o odbiorze nagród

Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor)